Press "Enter" to skip to content

Anunț public privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Amenajamentului Pastoral

 

AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJIŞTILE DIN U.A.T. MOŞNIŢA NOUĂ

Anunț public privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe teritoriul Comunei Moșnița Nouă

Proiect de hotărâre privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe teritoriul Comunei Moșnița Nouă

Expunere de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe teritoriul Comunei Moșnița Nouă

Referat la proiectul de hotarare privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe teritoriul Comunei Moșnița Nouă

 

Anunț public privind închirierea pajiștilor disponibile aflate în proprietatea privată a Comunei Moșnița Nouă

 

Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.